2. HOKEJOVÁ LIGA MUŽOV 2017/2018 SKUPINA B

Vedúci mužstva: Ján Slovák st.

Hlavný tréner: Ján Podkonický

Model súťaže:

I. časť - základná
I. časť - Základná V skupine “A” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov
I. časť - Základná V skupine “B” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku)= 18 kôl/18 zápasov

II. časť - O umiestnenie (17. - 20. miesto)
Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene účastníkov v "B" skupine (párny počet) z dôvodu schválenia voľnej licencie pre MHK Martin bude o tejto časti pre kluby umiestnené na 9.-10. mieste v skupine "A", resp. "B" rozhodnuté na zasadnutí klubov 2LS.

II. časť - O Play-Off (O postup)
II. časť O Play-Off (O postup) v skupinách 2LS (1.-8. m. v sk. A, 1.-8. m. v sk. B)

Sk. A Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “A” odohrajú časť O Play-Off (1A.-8A., 2A.-7A., 3A.-6A., 4A.-5A.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u vyššie postaveného po ZČ v tabuľke sk. "A".

Sk. B Družstvá umiestnené po ZČ na 1 - 8. mieste v skupine “B” odohrajú časť "O Play-Off" (1B.-8B., 2B.-7B., 3B.-6B., 4B.-5B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u vyššie postaveného po ZČ v tabuľke sk. "B".

III. časť - O konečné umiestnenie (9. - 16. miesto)
III. časť O konečné umiestnenie (9.-16. miesto). Porazené družstvá z II. časti O Play-Off budú pre zápasy tejto časti nasadené pre každú skupinu samostatne podľa umiestnenia zo ZČ (tabuľky skupina "A" a skupina "B") a to podľa vyššieho postavenia v tabuľke (1A.,2A...8A, / 1B.,2B.,... 8B.). V prípade, ak nebude možné určiť vyššie nasadené družstvo medzi skupinami na základe ich umiestnenia na rovnocennom mieste v tabuľke "A" a "B" po ZČ (1A.,2A,...8A. / 1B., 2B....8B), rozhodne o vyššie nasadenom družstve vyšší počet bodov / skóre, ktoré klub získal vo svojej skupine v ZČ. Družstvá odohrajú časť o konečné umiestnenie (9.-16. miesto) medzi skupinami systémom 1A.-1B., 2A.-2B., 3A.-3B., 4A.-4B. na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného podľa uvedeného kľúča.

II. časť - Play Off
III. časť ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazné družstvá z časti "O Play-Off" v skupine “A” odohrajú Play-Off Štvrťfinále proti víťazným družstvám z časti "O Play-Off" v skupine ”B” (1A.-4B., 2A.-3B., 3A.-2B., 4A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.
III. časť SEMIFINÁLE PLAY-OFF 2LS Víťazi zo štvrťfinále sa stretnú systémom (1A.-2B., 1B.-2A.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ. Nasadenie sa určuje podľa umiestnenia zo ZČ (tabuľky skupina "A" a skupina "B") a to podľa vyššieho postavenia v tabuľke
(1A.,2A...8A, / 1B.,2B.,... 8B.). V prípade, ak nebude možné určiť vyššie nasadené družstvo medzi skupinami na základe ich umiestnenia na rovnocennom mieste v tabuľke "A" a "B" po ZČ (1A.,2A,...8A. / 1B., 2B....8B), rozhodne o vyššie nasadenom družstve vyšší počet bodov / skóre, ktoré klub získal vo svojej skupine v ZČ.
III. časť FINÁLE PLAY-OFF / O VÍŤAZA 2LS Víťazi so Semifinále Play-Off 2LS odohrajú stretnutia systémom (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 kôl, 1., 2. a príp. 5. stretnutie sa odohrá u vyššie umiestneného po ZČ, 3. a 4. stretnutie u nižšie umiestneného po ZČ. V prípade, ak nebude možné určiť vyššie nasadené družstvo medzi skupinami na základe ich umiestnenia na rovnocennom mieste v tabuľke "A" a "B" po ZČ (1A.,2A,...8A. / 1B., 2B....8B), rozhodne o vyššie nasadenom družstve vyšší počet bodov / skóre, ktoré klub získal vo svojej skupine v ZČ. Víťazom 2LS sa stane družstvo, ktoré zvíťazí v troch stretnutiach z piatich možných.  

                                                                 

www.hkmrs.webnode.sk