Vyjadrenie TSM k predčasnému uzavretiu zimného štadióna

Technické služby mesta Rimavská Sobota, ako prevádzkovateľ Zimného štadióna v Rimavskej Sobote, rozhodli uzavrieť zimný štadión dňom 24.3. 2019 (o týždeň skôr ako bolo plánované) z dôvodu nedostatočného dofinancovania prevádzky TSM a s tým súvisiacimi úspornými opatreniami.

Z tohto dôvodu bol zrušený tréningový proces mládeže HKM a aj jeden ligový zápas kadetov.


                                                                 

www.hkmrs.webnode.sk