PODPORTE HOKEJ V RIMAVSKEJ SOBOTE

Aj napriek tomu, že celý klub funguje na amatérskej báze pre jeho činnosť je potrebné zabezpečiť určité finančné zázemie. Približný rozpočet klubu pre jednu sezónu sa pohybuje na úrovni 35-40 000,-€.  Finančné prostriedky sú používané na odmeny trénerom, cestovné a stravné všetkých hráčov, materiálno-technické vybavenie, atď.

Naše príjmy sa skladajú z podpory mesta Rimavská Sobota, členských príspevkov, zisku z 2% daní, vstupného, ale hlavne od našich priaznivcov a podporovateľov z podnikateľského prostredia regiónu.

 

Ak aj vy chcete patriť ku skupine ľudí a subjektov, ktorých si vysoko vážime za ich nezištnú pomoc pri našej práci, prinášame Vám ponuku na možnú spoluprácu.

Za Vašu pomoc sa Vám budeme snažiť odmeniť čo možno najväčším počtom víťaztiev a kvalitnou prácou s mládežou.

 

Poďme spolu …

podporiť najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku

 

AKO NÁS PODPORIŤ ???

 

Každý z nás môže prispieť svojou troškou k rozvoju ľadového hokeja v našom meste. Darujte 2% z Vašich daní pre HKM Rimavská Sobota.  Váš príspevok nám pomôže skvalitniť našu prácu a pripraviť pre Vás neopakovateľné zážitky v podobe víťazstiev našich družstiev.

Neváhajte a pomáhajte! 

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: HKM Rimavská Sobota

Sídlo: Rimavská Sobota

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37829220

                                               Tlačivo: 2- HKM R.Sobota.pdf (132296)

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU HOKEJA V RIMAVSKEJ SOBOTE! 

                                                                 

www.hkmrs.webnode.sk