Mikuláš na zimnom štadióne

V stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a prekvapil našich najmenších hokejistov v prípravke a predprípravke uprostred tréningu. Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k nim na ľad prišiel obutý v korčuliach. Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti, ktoré sa už za ten čas strávený na tréningoch naučili. Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíčky plné sladkostí. Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich zverenci. Na koniec sa malí aj veľkí hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ! Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.dddddd stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a
 
prekvapil našich malých hokejistov uprostred tréningu.
 
Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k ním na ľad prišiel obutý v korčuliach.
Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň
 
predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.
 
Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíky plné
 
sladkostí.
 
Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich
 
zverenci.
 
Na koniec sa malý aj veľký hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a
rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ!
 
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.V stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a
 
prekvapil našich malých hokejistov uprostred tréningu.
 
Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k ním na ľad prišiel obutý v korčuliach.
Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň
 
predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.
 
Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíky plné
 
sladkostí.
 
Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich
 
zverenci.
 
Na koniec sa malý aj veľký hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a
rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ!
 
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.V stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a
 
prekvapil našich malých hokejistov uprostred tréningu.
 
Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k ním na ľad prišiel obutý v korčuliach.
Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň
 
predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.
 
Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíky plné
 
sladkostí.
 
Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich
 
zverenci.
 
Na koniec sa malý aj veľký hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a
rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ!
 
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.V stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a
 
prekvapil našich malých hokejistov uprostred tréningu.
 
Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k ním na ľad prišiel obutý v korčuliach.
Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň
 
predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.
 
Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíky plné
 
sladkostí.
 
Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich
 
zverenci.
 
Na koniec sa malý aj veľký hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a
rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ!
 
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.V stredu 06.12.2017 zavítal aj na zimný štadión Mikuláš s veľkým vrecom plných sladkostí a
 
prekvapil našich malých hokejistov uprostred tréningu.
 
Prekvapenie detí bolo o to väčšie, keď zistili, že Mikuláš k ním na ľad prišiel obutý v korčuliach.
Deti s veľkou radosťou a nadšením spolu s ním prekorčuľovali celú ľadovú plochu a zároveň
 
predviedli spolu s trénermi svoje korčuliarske a hokejové zručnosti.
 
Za odmenu od Mikuláša dostali hokejisti v prvom rade veľkú pochvalu a nakoniec balíky plné
 
sladkostí.
 
Mikuláš s výslužkou nezabudol ani na našich trénerov, ktorí boli rovnako prekvapení ako ich
 
zverenci.
 
Na koniec sa malý aj veľký hokejisti spolu s trénermi Mikulášovi poďakovali za sladké odmeny a
rozlúčili sa sním ich tímovým pokrikom: „ ČO SME? - ORLI!, ČO IDEME? - VYHRAŤ!
 
Mikuláš všetkým na záver poprial veľa športových úspechov.

                                                                 

www.hkmrs.webnode.sk