MUŽI SA V SEZÓNE 2017/2018
umiestnili na
3. MIESTE
v celoslovenskej druhej hokejovej lige
ĎAKUJEME ZA PODPORU
 

                                                                 

www.hkmrs.webnode.sk